Ajankohtaista Informalta

ASIAKASTIEDOTE 24.5.2018
 
Minulla on ilo tiedottaa Informa Oy:n 18.5.2018 voimaan tulleesta omistusjärjestelystä, jossa olen yhdessä kotimaisen sijoittajaryhmän kanssa hankkinut kaikki entisen pääomistajan, Väisälän suvun omistamat osakkeet.
 
Jatkan Informa Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäkseni Anders von Bonsdorff (puheenjohtaja) ja Ulrika Sjöholm.
 
Tämän omistusjärjestelyn tavoitteena on Informan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä toisaalta yhtiön jatkuvan kehittämisen mahdollistaminen. Olen innoissani tämän järjestelyn mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Toivon tähänastisen hyvän yhteistyön kanssanne jatkuvan.
 
Tämä järjestely ei vaikuta millään tavalla päivittäiseen keskinäiseen liiketoimintaamme eikä edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä.
 
Yhteistyöterveisin,
 
Eero Kytölä
Toimitusjohtaja & pääomistaja
Informa Oy

Uutiskirjeet