Keskitetty etiketöintijärjestelmä

Informan keskitetty merkintäjärjestelmä on kokonaisratkaisu, joka sisältää laitteet, ohjelmistot sekä tarvittavan automatiikan. Informan järjestelmän avulla täytät helposti alalla yleisesti vaadittavat standardit. Näitä ovat mm. 
•    GS1
•    UDI
•    GHS & CLP
•    FDA 21 CFR Part 11
•    EU pakkausmerkintöjä koskeva lainsäädäntö mm. allergeenien korostuksen ja ravintoarvojen merkintöjen osalta.

Merkintäjärjestelmän ohjelmisto hallitsee keskitetysti yhden tai useamman tuotantolaitoksen kaikkia merkintätoimintoja. Siihen sisältyy NiceLabel tai BarTender -ohjelmisto, jolla uusien etikettien suunnittelu voidaan tehdä vaivattomasti. Ohjelmisto sisältää etikettipohjien elinkaarihallinnan, jossa on tiedostojen versiointi ja hyväksymisprosessi. Hyväksymisprosessissa etikettipohjat käyvät läpi 1- tai 2-vaiheisen hyväksymisen, jossa määrätyt henkilöt tarkastavat ja hyväksyvät etikettipohjat ennen niiden siirtoa tuotantokäyttöön. Järjestelmä täyttää FDA 21 CFR Part 11 -vaatimukset. 
Informan ohjelmisto ohjaa tuotantolaitoksen kaikkia etikettitulostimia sekä muita merkintälaitteita. Samoin se voi ottaa vastaan ohjauskäskyjä muilta laitteilta kuten linjalogiikalta tai roboteilta. Ohjelmisto on helposti muokattavissa. Ohjelmisto voidaan helposti liittää yrityksen omiin järjestelmiin. Siinä on selkeä käyttöliittymä, joka voidaan tarvittaessa parametroida täyttämään asiakkaan erityistoiveita. Ohjelmisto huolehtii merkinnän lisäksi myös raportoinnista kirjaamalla esimerkiksi valmiit lavat tai pakkaukset suoraan määriteltyyn tietokantaan.

Keskitetyn järjestelmän etuina ovat mm. 
•    tiedon turvallinen säilyttäminen palvelimella
•    tiedon yhtenäisyyden säilyttäminen
•    tapahtumien kirjaaminen tietokantaan hyvän jäljitettävyyden varmistamiseksi
•    yhtenäinen ohjelmisto ja käyttöliittymä kaikille merkintälaitteille
•    versionpäivityksen helppous

Järjestelmän tietolähteeksi soveltuu melkein mikä tahansa tallennusjärjestelmä perus taulukko-ohjelmasta kaiken kattavaan toiminnanohjausjärjestelmään. Ohjelmassa on useita kieliversioita sekä UNICODE-tuki.

Vahvasta ohjelmisto-osaamisestamme kertoo saavuttamamme Microsoft Silver Certified Partner –taso.

Label lifecycle management