Valmisohjelmisto BarTender

BarTender-ohjelmistolla voidaan erilaisia asetteluita suunnitella helposti ja nopeasti graafisessa käyttöliittymässä ja ohjata ne mille tahansa Windows-tulostimelle.

Muuttuva tieto, kuten päiväykset, eränumerot yms. voidaan automatisoida erilaisten laskurien avulla samoin kuin tuoda ulkoisista lähteistä kuten tietokannasta tai yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä.

Ohjelmisto tarjoaa puitteet hyvinkin monimutkaisten tulostusten tekemiseksi ilman minkäänlaista ohjelmointia, jolloin esim. keskitetty automaattitulostus mistä tahansa ylemmästä järjestelmästä voidaan pystyttää nopeasti ja ylläpitää helposti. Käyttäjäyritys on tällöin täysin vapaa käyttämään minkä merkkisiä ja mallisia tulostimia tahansa Windows-ajurin kautta ja lisäksi muutokset asetteluihin ei vaadi kuin etikettipohjan päivittämisen.

Ohjelmiston voi myös integroida osaksi mitä tahansa järjestelmää, mistä tarvitsee tulostaa esim. viivakoodeja tai tarraetikettejä. Ohjelmistosta löytyykin erilaisia Enterprise-tason sovelluksia, joilla monikansallinen konserni voi yhtenäistää koko yhtiön merkinnät tai vaikkapa suuri vähittäiskaupan tukkuri varmistaa tavarantoimittajille jaellulla selainpohjaisella tulostussovelluksella, että kaikkien tavarantoimittajien merkinnät täyttävät yrityksen logistiset vaatimukset.  

Muita tyypillisiä sovelluksia ovat tuotetarratulostusten lisäksi erilaiset logistiset merkinnät, kuten GS1-standardin mukaiset lava/kollilaput.

Bartenderin kokeiluversion voit ladata Seagull Scientific sivuilta täältä: